Categories
Aktuálně

Provoz sonografického pracoviště MUDr. Vereše v červenci a srpnu

Dovolená ve dnech: 3.7. – 12.7.,  19.7.,  5. 8. – 11.8.,  20.8.

Categories
Aktuálně

Provoz RTG pracoviště na poliklinice v červenci a srpnu

Provozní doba od 1.7. do 30.8. je omezena do 13. hodin.

Nepřítomnost lékaře (ŘD) – neprovádíme akutní sonografická vyšetření a popisy snímků na počkání ve dnech 27.6. – 28.6.,  22.7. – 24.7.,  29.7. – 31.7.,  12.8.,  22.8. – 23.8.

Děkujeme za pochopení

Categories
Aktuálně

První systém primární prevence v České republice přijatý zdravotní pojišťovnou

Primární prevence dle CDC (US Centers for Diseases Control and Prevention) redukuje pravděpodobnost onemocnění nebo předčasného úmrtí. Měla by předcházet stávající v ČR již fungující preventivní programy (spadají do oblasti sekundární prevence) a měla by být ekonomicky ospravedlnitelná, tj. být k dispozici převažující části populace. 75 % populace umírá na chronická onemocnění, která jsou v principu způsobena rozvojem Low Grade Inflammation (nízkoprahovým zánětem), který může začít kolem 40. roku věku. Tento zánět, který je způsoben tzv. prozánětlivými cytokiny, je možno tlumit svalovými myokiny, které jsou uvolňovány při pohybu. Je jich dnes známo zhruba 600, první byl objeven v roce 2001 (IL-6).

Naše společnost vypracovala komplexní systém doporučení pro udržení svaloviny do vysokého věku u individuality za pravidelné kontroly kvantity a kvality svaloviny a monitorování nízkoprahového zánětu. Tento systém od 1.1.2023 přijala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna jako pilotní projekt na našich pracovištích v Ostravě a ve Zlíně pro následující 2 roky.

Detailní vhled do problematiky naleznete v článku, který byl zveřejněn v časopise Remedia v roce 2021 (klikněte ZDE).

 

Categories
Aktuálně

Nová ambulance ortopedie

Nová ambulance ortopedie

Spustili jsme novou ambulanci ortopedie zaměřenou na diagnostiku a léčbu onemocnění pohybového aparátu, zejména u sportovců.

Nabízíme

— UZ vyšetření pohybového aparátu pomocí nejmodernější sondy s extra vysokým rozlišením
— aplikace obstřiků kloubů a měkkých tkání
— aplikace viskosuplementace kyselinou hyaluronovou
— léčbu pomocí kolagenových inj. MD Guna
— léčbu pomocí plasmy Cellular Matrix A PRP (+ HA)
— fyzikální terapie – fokusovaná rázová vlna
— tejpování

Výkony nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Více info naleznete zde po kliknutí na ambulanci Ortopedie Zlín: https://mediekosambulance.cz/info/

On-line objednání termínů

Tel. objednávky termínů: 603 429 627
e-mail: medisport@mediekos.cz

Categories
Aktuálně

Očkování proti COVID-19 v Otrokovicích

Očkování proti COVID-19 v Otrokovicích

Od 1. 9. 2021 provádíme ve zdravotním středisku Continental Barum v Otrokovicích očkování proti COVID-19 každý pracovní den pondělí až pátek od 8 do 12 hodin.

Očkujeme vakcínami SPIKEVAX (Moderna, od 16 let) a Janssen (Johnson@Johnson), od 18 let).

Očkujeme bez předchozí registrace. V průběhu září bude spuštěn registrační systém, který proces očkování zjednodušší, informace budou včas zveřejněny na www.zorma.cz.

Bližší informace na tel.: 732 413 980 nebo ockovani@mediekos.cz

Adresa: Zdravotní středisko Continental Barum, Objízdná 1628, Otrokovice

Categories
Aktuálně

Krátké objednací termíny na rehabilitaci

Krátké objednací termíny na rehabilitaci

Ambulance léčebné rehabilitace Mediekos Ambulance, s.r.o. Zlín poskytuje diagnosticko-terapeutickou péči pacientům všech věkových skupin včetně dětí předškolního a školního věku.

Specializací pracoviště je léčba pacientů s osteoporózou. Kde mezi hlavní cíle patří monitorování zdravotního stavu, prevence zhoršení kostního nálezu, podpora pacienta v lokomočních aktivitách, doporučení adekvátní pohybové zátěže a začlenění pravidelného pohybového programu do denního režimu. Významnou části prevence je pravidelné skupinové cvičení.

Léčíme:

  • poúrazové a pooperační stavy akutní i chronické,
  • ortopedická onemocnění,
  • neurologická onemocnění, 
  • interní onemocnění, 
  • bolesti a poruchy pohybového systému funkčního nebo degenerativního původu.

Vedle léčby pohybem – kinezioterapii, poskytujeme termoterapii a elektroterapii.

Odbornou péči zajišťují kvalifikované fyzioterapeutky v příjemném prostředí ambulance.