Minutový dotazník

Dotazník

Za minutu zjistíte zda riziko osteoporózy hrozí i Vám

0%

Byla alespoň jednomu z Vašich rodičů nebo přímých příbuzných (sourozenci, děti) diagnostikována osteoporóza nebo si zlomili kost při pádu z malé výšky (tj. z výšky stojícího nebo sedícího člověka)?

Měl alespoň jeden z Vašich rodičů hrb (tzv. „kulatá záda“ nebo hyperkyfózu)?

Je Vám více než 45 let?

Utrpěli jste v dospělosti zlomeninu kosti po pádu z malé výšky?

Padáte často (více než jednou v uplynulém roce) nebo máte obavu z pádu v důsledku tělesné slabosti?

Snížila se Vaše výška o více než 3 cm po dosažení věku 40 let oproti maximální výšce v mládí?

Trpíte podváhou (je Váš index tělesné hmotnosti BMI menší než 19)? BMI spočítáte tak, že vydělíte svou váhu v kilogramech výškou v metrech na druhou (např. člověk váží 85 kg a měří 170 cm, takže BMI = 85/(1,7 x 1,7) = 29,4).

Užívali jste kortikosteroidní tablety (Prednison, Medrol, Triamcinolon, Dexamethason atd.) po dobu delší než 3 měsíce po sobě? Tyto léky se často předepisují při chorobách jako např. revmatoidní artritida, astma, roztroušená skleróza.

Bylo Vám někdy diagnostikováno revmatické onemocnění kloubů?

Byla Vám někdy diagnostikována porucha štítné žlázy nebo příštítného tělíska?

Pro ženy nad 45 let: nastala u Vás menopauza před 45. rokem věku?

Pro ženy: zažily jste úplně přerušení menstruace po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců z jiného důvodu než těhotenství, přechodu či odstranění dělohy?

Pro ženy: odstranily Vám vaječníky před 50. rokem života a nedostaly jste náhradní hormonální léčbu?

Pro muže: trpěli jste někdy dlouhodobou impotencí?

Pijete pravidelně alkohol nad rámec limitu bezpečného příjmu alkoholu (tj. více než 2 jednotky denně)? Jednotka alkoholu je rovna 10 ml čistého lihu, což je 250 ml 4% alkoholu (pivo), 80 ml 12,5% alkoholu (víno), 25 ml 40% alkoholu (běžný destilát či lihovina).

Jste kuřákem nebo jste někdy kouřili?

Je Vaše denní fyzická aktivita kratší než 30 minut?

Vyhýbáte se mléku či mléčným výrobkům (i z důvodu alergie či nesnášenlivosti)?

Trávíte denně méně než 10 minut na čerstvém vzduchu (s alespoň částečným vystavením na slunci)?

Výsledek minutového dotazníku
Alespoň jedna odpověď v dotazníku je ANO
V dotazníku jste odpověděl/a alespoň na jednu otázku ANO. Neznamená to, že máte osteoporózu, ale že se u Vás vyskytuje jeden nebo více rizikových faktorů, u nichž je prokázáno, že mohou vést ke vzniku osteoporózy a zlomenin. Doporučujeme proto navštívit odborné pracoviště, kde Vám provedou nezbytná vyšetření a bude-li to nezbytné, doporučí Vám další léčbu, případně navštivte Vašeho praktického lékaře a odkažte se na výsledek Vašeho testu.
Všechny odpovědi NE
V dotazníku jste odpověděl/a na všechny otázky záporně, což je dobrá zpráva. Neobjevil se u Vás žádný rizikový faktor pro vznik osteoporózy. Přesto by jste měl/a dodržovat zdravý životní styl a sledovat rizika v budoucnosti. Proberte problematiku osteoporózy s rodinou a přáteli a doporučte jim, aby si také vyzkoušeli tento test!