Categories
Aktuálně

První systém primární prevence v České republice přijatý zdravotní pojišťovnou

Primární prevence dle CDC (US Centers for Diseases Control and Prevention) redukuje pravděpodobnost onemocnění nebo předčasného úmrtí. Měla by předcházet stávající v ČR již fungující preventivní programy (spadají do oblasti sekundární prevence) a měla by být ekonomicky ospravedlnitelná, tj. být k dispozici převažující části populace. 75 % populace umírá na chronická onemocnění, která jsou v principu způsobena rozvojem Low Grade Inflammation (nízkoprahovým zánětem), který může začít kolem 40. roku věku. Tento zánět, který je způsoben tzv. prozánětlivými cytokiny, je možno tlumit svalovými myokiny, které jsou uvolňovány při pohybu. Je jich dnes známo zhruba 600, první byl objeven v roce 2001 (IL-6).

Naše společnost vypracovala komplexní systém doporučení pro udržení svaloviny do vysokého věku u individuality za pravidelné kontroly kvantity a kvality svaloviny a monitorování nízkoprahového zánětu. Tento systém od 1.1.2023 přijala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna jako pilotní projekt na našich pracovištích v Ostravě a ve Zlíně pro následující 2 roky.

Detailní vhled do problematiky naleznete v článku, který byl zveřejněn v časopise Remedia v roce 2021 (klikněte ZDE).