Info

Informace o ambulancích

Osteocentrum Zlín
Osteologické pracoviště Zlín

Třída Tomáše Bati 3910, Zlín 760 01


Hlavní lékař
MUDr. Petr Hrdý

Lékař
MUDr. Hana Novotná

Sestry
Kateřina Červená
Bohdana Daníčková
Jana Jahodíková
Marcela Hrabalová

Denzitometrie – Tel.: 577 007 351

Pondělí8.00 – 15.00
Úterý8.00 – 15.00
Středa8.00 – 15.00
Čtvrtek8.00 – 15.00
Pátek8.00 – 12.00

Ambulance – Tel.: 577 007 354

Pondělí8.00 – 15.00
Úterý8.00 – 15.00
Středa8.00 – 15.00
Čtvrtek8.00 – 15.00
Pátek8.00 – 15.00

Odběry – Tel.: 577 007 353

Pondělí7.30 – 11.30
Úterý7.30 – 11.30
Středa
Čtvrtek7.30 – 11.30
Pátek

Dětská osteologie

Dětská osteologická ambulance poskytuje péči dětem ve věku 1–19 let. Spektrum diagnóz pacientů je široké od metabolických onemocnění kostí až po sekundární osteoporózu u pacientů s onemocněním jiných orgánových systémů či při kortikosteroidní terapii. Dominují pacienti se sekundární osteoporózou. Zároveň provádíme monitoraci kostní denzity u pacientů léčených inhalačními kortikosteroidy při astma bronchiale ve srovnání s astmatiky bez této léčby.

Lékař
MUDr. Petra Čamborová
Pediatrie – specializovaná způsobilost

Ordinační doba – Tel.: objednání: 577 007 351

Pondělí
Úterý15.00 – 17.00 (jen objednaní pacienti)
Středa
Čtvrtek
Pátek

Tel. ambulance: 577 007 354

Osteologická problematika je v současné době hlavní náplní společnosti Mediekos Ambulance, s.r.o.  Od počátku své činnosti prodělala osteologická péče několik zásadních změn, které jsou reakcí na změny českého zdravotnictví i vývoje tohoto oboru ve světě.

V koncepčním řešení pro příhraniční Moravu a Slovensko vycházíme z komplexního modelu zlínského Osteologického centra, které téměř 20 let rozvíjí řešení jmenované problematiky v organizačně náročném horském regionu Zlínska a přilehlého Valašska. Tato péče je založena na komplexním pohledu a obsahuje v sobě prvky od těch nejjednodušších, až po prvky velmi složité, které je nezbytné centralizovat.

Hlavní změnou z pohledu české medicíny je, že OSTEOLOGIE se stala od roku 2010 samostatným atestačním oborem. Vzhledem k tomu, že pracoviště Mediekos Ambulance, s.r.o. splňuje všechna potřebná kriteria, je toto pracoviště uznáno jako pracoviště s OSTEOLOGICKOU AKREDITACÍ pro dospělé i dětské pacienty. Tato akreditace byla pracovišti, ještě před oddělením od Mediekos Labor, s.r.o., udělena v roce 2009. Je třeba zdůraznit, že kontinuita péče Mediekos Ambulance, s.r.o. se nezměnila od počátku. Je založena na komplexní spolupráci státního a privátního sektoru i na spolupráci mezioborové.

Osteoambulance Vsetín
Mediekos Vsetín s.r.o.

Mostecká 357, Vsetín 755 01


Lékař
MUDr. Mojmír Lanžhotský

Sestry
Iveta Klíchová
Martina Kokášová

Ordinační doba – Tel.: 571 429 292

Pondělí

7.00 – 15.00                                         

Úterý

7.00 – 15.00

Středa

7.00 – 16.00

Čtvrtek

7.00 – 15.00

Pátek

7.00 – 12.00 


Ambulanci ve Vsetíně jsme v roce 2016 převzali od MUDr. Jaroslava Doubravského. Ambulance je provozována jako samostatná společnost 100% vlastněné společností Mediekos Ambulance, s.r.o.

Osteologická problematika je v současné době hlavní náplní společnosti Mediekos Ambulance, s.r.o.  Od počátku své činnosti prodělala osteologická péče několik zásadních změn, které jsou reakcí na změny českého zdravotnictví i vývoje tohoto oboru ve světě.

V koncepčním řešení pro příhraniční Moravu a Slovensko vycházíme z komplexního modelu zlínského Osteologického centra, které téměř 20 let rozvíjí řešení jmenované problematiky v organizačně náročném horském regionu Zlínska a přilehlého Valašska. Tato péče je založena na komplexním pohledu a obsahuje v sobě prvky od těch nejjednodušších, až po prvky velmi složité, které je nezbytné centralizovat.

Osteoambulance Kroměříž
Osteologické pracoviště Poliklinika Kroměříž

Náměstí Míru 3760/11, Kroměříž 767 01


Lékař
MUDr. Radovan Vrána

Sestra
Petra Schmiedová

Ordinační doba – Tel.: 733 141 734

Pondělí

7.30 – 12.00

13.00 – 14.30               

Úterý

7.30 – 12.00

13.00 – 14.30

Středa

7.30 – 12.00

13.00 – 14.30

Čtvrtek

7.30 – 12.00

13.00 – 14.30

Pátek

7.30 – 13.00

 

Osteologická problematika je v současné době hlavní náplní společnosti Mediekos Ambulance, s.r.o.  Od počátku své činnosti prodělala osteologická péče několik zásadních změn, které jsou reakcí na změny českého zdravotnictví i vývoje tohoto oboru ve světě.

V koncepčním řešení pro příhraniční Moravu a Slovensko vycházíme z komplexního modelu zlínského Osteologického centra, které téměř 20 let rozvíjí řešení jmenované problematiky v organizačně náročném horském regionu Zlínska a přilehlého Valašska. Tato péče je založena na komplexním pohledu a obsahuje v sobě prvky od těch nejjednodušších, až po prvky velmi složité, které je nezbytné centralizovat.

Osteocentrum Ostrava
Osteologické pracoviště Ostrava

Sokolská tř. 81, Moravská Ostrava 702 00


Hlavní lékař
MUDr. Dagmar Dittrichová 

Sestry
Taťána Michalíková – vedoucí sestra
Martina Sedlářová

Ordinační doba – Tel.: 596 018 382

Pondělí

7.00 – 14.30                                         

Úterý

7.00 – 14.30

Středa

7.00 – 14.30

Čtvrtek

7.00 – 14.30

Pátek

8.00 – 13.00 

Tel. denzitometrie DXA – 597 454 262 


Osteologická problematika je v současné době hlavní náplní společnosti Mediekos Ambulance, s.r.o.  Od počátku své činnosti prodělala osteologická péče několik zásadních změn, které jsou reakcí na změny českého zdravotnictví i vývoje tohoto oboru ve světě.

V koncepčním řešení pro příhraniční Moravu a Slovensko vycházíme z komplexního modelu zlínského Osteologického centra, které téměř 20 let rozvíjí řešení jmenované problematiky v organizačně náročném horském regionu Zlínska a přilehlého Valašska. Tato péče je založena na komplexním pohledu a obsahuje v sobě prvky od těch nejjednodušších, až po prvky velmi složité, které je nezbytné centralizovat.

Osteoambulance Bruntál
Osteologické pracoviště Bruntál

Nádražní 1875/36, Bruntál 792 01


Lékař
MUDr. Jitka Vejmolová

Sestra
Alena Orságová

Ordinační doba – Tel.: 554 212 384

Pondělí

7.00 – 14.00                                         

Úterý

7.30 – 16.00

Středa

7.00 – 14.00

Čtvrtek

7.00 – 14.00

Pátek

7.00 – 12.00


Osteologická problematika je v současné době hlavní náplní společnosti Mediekos Ambulance, s.r.o.  Od počátku své činnosti prodělala osteologická péče několik zásadních změn, které jsou reakcí na změny českého zdravotnictví i vývoje tohoto oboru ve světě.

V koncepčním řešení pro příhraniční Moravu a Slovensko vycházíme z komplexního modelu zlínského Osteologického centra, které téměř 20 let rozvíjí řešení jmenované problematiky v organizačně náročném horském regionu Zlínska a přilehlého Valašska. Tato péče je založena na komplexním pohledu a obsahuje v sobě prvky od těch nejjednodušších, až po prvky velmi složité, které je nezbytné centralizovat.

Osteoambulance Senica
Osteologické pracoviště Senica

Slovenská republika
Sotinská 1588, Senica 905 01


Odborný zástupca
MUDr. Tomáš Uhrín

Lekár na ambulancii
MUDr. Josef Skála

Sestra
Jana Hajdinová

Ordinačné hodiny – Tel.: +421 346 518 898

Pondelok

06.30 – 10.00   odber krvi                                    
10.00 – 13.30   denzitometria
13.30 – 14.30   administratíva

Utokok

06.30 – 13.30   osteologicky zameraná
ambulancia (MUDr. Skála)
13.30 – 14.30   administratíva

Streda

06.30 – 13.30   denzitometria
13.30 – 14.30   administratíva

Štvrtok

06.30 – 13.30   denzitometria
13.30 – 14.30   administratíva

Piatok

06.30 – 13.30   denzitometria
13.30 – 14.30   administratíva

Cévní ambulance Zlín

Třída Tomáše Bati 3910, Zlín 760 01


Lékař
MUDr. Stanislav Boček

Sestra
Kamila Lysáková

Ordinační doba – Tel.: 577 007 315

Pondělí

7.30 – 11.30

12.30 – 15.00               

Úterý

7.30 – 11.30

12.30 – 15.00

Středa

11.00 – 17.30

Čtvrtek

7.30 – 11.30

12.30 – 15.00

Pátek

7.30 – 11.30

12.30 – 15.00


Na našem pracovišti zajišťujeme diagnostiku onemocnění cév končetin a extrakraniálních tepen krční oblasti. Ambulance je vybavena moderním ultrazvukovým přístrojem se dvěma sondami (lineární a konvexní), které umožňují uspokojivé vyšetření i hlouběji uložených cévních struktur a poskytují přitom i velmi kvalitní obraz. Při vyšetřování cév je k dispozici nejen základní černobílé B zobrazení, ale i barevné zobrazení či možnost měření průtokových rychlostí, tedy duplexní či triplexní vyšetření. Nezbytnou součástí vyšetření tepen dolních končetin je použití přenosného UZ přístroje Multi Dopplex II, který je vybaven tužkovou lineární 8MHz sondou a používáme jej k měření periferních končetinových tlaků a indexů ABI.

Přístrojové vybavení nám umožňuje zobrazení tepenného systému, nejčastěji se jedná o diagnostiku ischemické choroby dolních končetin, ale i cévních komplikací diabetu aj. U podstatného množství našich pacientů diagnostikujeme žilní onemocnění. U těchto pacientů je pak zajištěna komplexní léčba chronické žilní insuficience včetně vybavení pacientů kompresivními pomůckami či konzultace cévního chirurga.

Vyšetření extrakraniálních tepen slouží k odhalení časných projevů aterosklerózy na tepnách nebo k ověření průchodnosti extrakraniálně uložených mozkových tepen.

Gastroenterologie Zlín

Třída Tomáše Bati 3910, Zlín 760 01


Lékař
MUDr. Petr Fojtík

Sestra
Petra Pavlíková

Ordinační doba  – Tel.: 724 923 242 (volejte pouze ve čtvrtek)

Pondělí

–                                                 

Úterý

Středa

Čtvrtek

12.00 – 18.00                                         

Pátek

Ošetřujeme pouze objednané pacienty


Základním programem je dovyšetřování sekundárních příčin osteoporózy a úprava léčby u těchto stavů. Jsou to hlavně celiakie, laktózová intolerance, potravinové alergie a další příčiny malabsorpce, kdy jejich včasná diagnostika a správná léčba výrazně zlepší efekt léčby osteoporózy. Další specializovaná vyšetření jako enteroskopie, endosonografie, endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie, terapeutické gastroskopie a kolonoskopie jsou zajištěny ve spolupráci s Centrem péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice Ostrava.

Mammární ambulance Zlín

Třída Tomáše Bati 3910, Zlín 760 01


Lékař
MUDr. Bohuslav Navrátil

Sestra
Šárka Rušarová

Ordinační doba – Tel.: 577 007 348

Pondělí

7.00 – 15.00                                         

Úterý

7.00 – 15.00

Středa

7.00 – 15.00

Čtvrtek

7.00 – 15.00

Pátek

7.00 – 11.00


Mammární ambulance slouží k vyhledávání a sledování chorob prsu, slouží tedy pacientkám, které mají potíže, jenž signalizují možnost zhoubného onemocnění prsu.

Mezi tyto příznaky patří:

 • nově hmatný útvar v prsu
 • krvavý výtok z bradavky
 • náhlé vtažení bradavky dovnitř
 • zčervenání kůže prsu
 • vtažení kůže prsu a její ztluštění
 • změny na kůži bradavky

Prvním ambulantním lékařem, který s takovouto pacientkou přichází do kontaktu je lékař mammární ambulance. Tento lékař také pečuje o ženy s rizikovou osobní nebo rodinnou anamnesou a řeší s pacientkami problém bolestí prsou, problémy při kojení apod.

V prsní poradně lze provádět také konzultace, vyšetření a indikace léčby onemocnění mužského prsu – gynekomastie.

Praktická ambulance Zorma s.r.o.,
pracovní lékařství Otrokovice

Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice


Lékař
MUDr. Eva Kučerová
MUDr. Dana Šviráková
MUDr. Hana Sklenářová

Sestry
Eva Paličková
Natálie Jakešová
Tereza Vlčková

Ordinační doba – Tel: 577 513 396, 736 903 396

Pondělí

6.00 – 11.00

12.00 – 13.00              

Úterý

6.30 – 11.00

12.00 – 18.00

Středa

6.00 – 11.00

12.00 – 14.00

Čtvrtek

6.30 – 11.00

12.00 – 14.00

Pátek

6.30 – 12.00


 Pracovně lékařské služby

Pracovně lékařské služby – preventivní prohlídky v základním rozsahu

Druh preventivních prohlídek:

 • vstupní lékařské prohlídky,
 • periodické lékařské prohlídky,
 • mimořádné a následné (revizní) lékařské prohlídky nařízené ze zdravotních důvodů,
 • dispenzární prohlídky osob s hlášenou nemocí z povolání a osob, u kterých vlivy pracovních rizik působí i po ukončení expozice rizika,
 • výstupní lékařské prohlídky,
 • lékařské posudky způsobilosti k práci.

Odborná konzultační a poradenská činnost dle zákonných požadavků

Dohled na pracovišti – dohled nad pracovními podmínkami, do kterého zejména náleží provádění pravidelného dohledu na pracovištích za účelem zjišťování a ověřování zdravotní náročnosti práce na jednotlivých pracovních místech, vyhledávání nesprávně upravených pracovních míst a nevhodných pracovních návyků zaměstnanců, vyhodnocování expozice zaměstnanců škodlivinám v pracovním procesu.

Vypracování návrhu kategorizace pracovních pozic – zjišťování podkladů k přípravě návrhů na zařazení prací do příslušných kategorií. Vedení lhůtníků – kontrola a vedení evidence periodicity zákonných prohlídek u jednotlivých zaměstnanců a následné pozvání na prohlídku pomocí e-mailu nebo telefonického kontaktu. O firemní klientelu se stará vždy jedna konkrétní osoba z našeho klientského oddělení, na kterou se mohou zaměstnanci klienta obrátit s jakýmkoliv požadavkem týkajícím se objednání, zdravotního stavu, žádosti o radu a podobně. Součástí vedení lhůtníků je i veškerá administrativa na straně poskytovatele.

 

Rehabilitace Zlín 

Třída Tomáše Bati 3910, Zlín 760 01


Lékaři
PhDr. Zdeňka Krhutová
Barbora Kuželová, DiS.
Kateřina Hloušková DiS

Ordinační doba – Tel.: 577 007 352

Pondělí

8.00 – 15.00                                         

Úterý

8.00 – 15.00

Středa

8.00 – 15.00

Čtvrtek

8.00 – 15.00

Pátek

8.00 – 15.00


Ambulance léčebné rehabilitace Mediekos Ambulance, s.r.o. Zlín poskytuje diagnosticko-terapeutickou péči pacientům s osteoporózou i jiných onemocnění pohybového aparátu. Fyzioterapie naší ambulance je zaměřena jak léčebně, tak preventivně. Vychází z neurofyziologických poznatků a vývojové kineziologie. Odborná kinezioterapeutická péče je založena na diagnostice pohybových funkcí, vytvoření individuálního pohybového režimu a edukace. Terapie probíhá formou individuální a skupinové.

Individuální terapií se snažíme redukovat bolest, korigovat vertikální držení těla, udržet nebo zlepšit stav pohybových funkcí a koordinaci. Terapeutický program je vždy sestaven individuálně s využitím moderních metod a konceptů oslovujících stabilizační systém trupu a dolních končetin.

Důležitou součástí ambulantní rehabilitační péče je skupinové cvičení, které navazuje na individuální terapii a současně ji také rozšiřuje. Cvičební lekce jsou zaměřeny na cvičení spojené s adaptací na různé změny poloh a cvičení posturálních strategií. Pro pacienty našeho zařízení je k dispozici také posilovna, která je vybavena cvičebním nářadím umožňující posilování oslabených svalových skupin. Cvičení probíhá pod dohledem zkušeného fyzioterapeuta a je individuálně zaměřeno dle potřeb pacienta.

Mezi hlavní úkoly ambulance léčebné rehabilitace Mediekos Ambulance, s.r.o. Zlín patří také monitorování zdravotního stavu pacientů s osteoporózou, prevence zhoršení kostního nálezu, podpora pacienta v lokomočních aktivitách, doporučení adekvátní pohybové zátěže a začlenění pravidelného pohybového programu do denního režimu.

RTG Zlín 

Třída Tomáše Bati 3705, Zlín (Zlínská poliklinika)


Lékaři
MUDr. Hana Straková
MUDr. Karolína Heliová

RTG laborantky
Erika Židlíková
Miroslava Druláková

Asistentka
Hana Kroupová

Ordinační doba – Tel.: 577 007 340

Pondělí

7.00 – 14.15                                         

Úterý

7.00 – 14.15

Středa

7.00 – 14.15

Čtvrtek

7.00 – 14.15

Pátek

7.00 – 14.00


Rentgenové pracoviště se nachází na Zlínské poliklinice, třída Tomáše Bati 3705, Zlín. Na rentgenovém oddělení fungují souběžně pracoviště klasické rentgenologie a ultrasonografie.

Na RTG se ze zobrazovacích metod provádí skiagrafické vyšetření skeletu a plic, nativní snímek břicha ve stoje k vyloučení náhlé příhody břišní a nativní snímek vleže k vyloučení konkrementů v ledvinách – tato vyšetření provádíme bez objednání.

Z ultrasonografických vyšetření provádíme sono břicha (jater, žlučníku, ledvin, slinivky a sleziny), měkkých tkání, krku a sonografii štítné žlázy. Na vyšetření je nutno se objednat.

Sonografie (ultrazvuk) Zlín 

Třída Tomáše Bati 3910, Zlín 760 01


Lékař
MUDr. Tomáš Vereš

Sestra
Buriánková Alena, Dis.

Ordinační doba  – Tel.: 603 429 627

Pondělí

–                                         

Úterý

7.00 – 15.30

Středa

Čtvrtek

Pátek

7.00 – 15.30


Hlavným cílem ambulance otevřené v únoru 2020 je výrazně zlepšit dostupnost základní vyšetřovací metody, sonografie (ultrazvuku), u dětí zlínského kraje všech věkových skupin (novorozenci až děti do 18. roku).

Děti jsou vyšetřovány přednostně, časově omezeně provádíme i sonografii dospělých.

Vyšetřujeme všechny orgány (hlava, krk, podpaží, hrudník – hlavně muskuloskeletální indikace, břicho, třísla, varlata), měkkotkáňové rezistence v různých lokalizacích.

Prozatím neprovádíme UZ mozku u malých dětí – toto vyšetření bude zavedené zhruba v polovině roku 2020, po absolvování odborné stáže na vyšším pracovišti (FN Brno).