Osteologická Akademie Zlín (OAZ) je společnost, jejímž cílem je koordinace výuky metabolických onemocnění skeletu jak pro pacienty, tak pro lékaře. Její organizační struktura je v České republice ojedinělá. Organizační struktury vytváří ve formě klastrů. Je schopna tvořit také různé pracovní skupiny ad hoc, jak pro spolupráci se zahraničními, tak tuzemskými partnery. Jedna z hlavních činností Osteologické akademie je prezentace výsledků práce Mediekos Ambulance i Osteologické Akademie v zahraničí. Udržuje kontakt se zahraničními partnery, jak na bázi pacientské organizace, tak medicínské problematiky. Je členem mezinárodní osteologické společnosti IOF (International Osteoporosis Foundation) jako jediné pracoviště v České republice. Členem v IOF (www.iofbonehealth.org) je lékařská část i pacientská organizace. Členství v této organizaci od roku 2011 je potvrzením vysoké odbornosti společnosti i dobré spolupráce s pacientskou komunitou. Kontakt se světem doplňuje členství některých lékařů v Americké lékařské společnosti The American Society for Bone and Mineral Research (www.asbmr.org). Financování společnosti je zajišťováno formou dobrovolných donátorů.

www.osteoakademie.cz